ESG ambitioner

Vores ESG-ambitioner

JESPER FROST RASMUSSEN

Esbjergs borgmester

Projektet har nået en vigtig milepæl, og jeg vil gerne lykønske Quantafuel med deres erhvervelse af en grund som matcher virksomhedens behov. Fra begyndelsen har Quantafuel været opmærksom på de mulighederne, Esbjerg har at byde på, og jeg er meget tilfreds med at de endelige formaliteter er faldet på plads. I 2030 vil Esbjerg Kommune være CO2-neutral, og som Danmarks bæredygtige Energimetropol vil vores ambitioner forblive høje. I denne henseende får vi en dygtig partner i Quantafuel, da virksomheden deler vores engagement i den grønne omstilling.

Vores ESG-ambitioner

CSR-kommunikation baseret på tre nøglebidrag

  • Cirkulær økonomi.

  • CO2e reduktion (undgået): miljøpåvirkningsvurdering.

  • Opgradering af affald til en værdifuld ReSource af høj kvalitet.

Diversitet, lighed og inklusion

  • Fremme lighed mellem køn.

  • D&I-vigtige principper er forankret i virksomhedens adfærdskodeks.

  • Etablerede rutiner til at opretholde og yderligere udvikle et inklusivt arbejdsmiljø.

  • Regelmæssige samtaler med medarbejdere for at sikre en åben dialog mellem nærmeste leder og medarbejder, med fokus på inklusion, arbejdsmiljø og trivsel.

Arbejdsforhold, sundhed og sikkerhed

  • Alle medarbejdere vil være omfattet af sundhedsforsikring.

  • HSE-procedurer er implementeret på byggepladsen af Rambøll og nøje overvåget af ReSource. Ingen ulykker hidtil.

  • Beskæftigelse af 50+ personer i Danmark.

ReSource’s contribution to the Sustainable Development UN Goals

9. Industri, innovation og infrastruktur

9.1 Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

9.4 Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier tilpasses for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

ReSource vil understøtte handlingerne efterhånden som en ny infrastruktur til genanvendelse af plast fra både industri og husholdninger i Danmark og andre nordiske lande udvikles.

Det nuværende niveau af plastgenanvendelse er lavt og vil blive forbedret med det nye private anlæg som vil bidrage til nationale genanvendelsesmål.