FQA

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er formålet med ReSources sorteringsanlæg?

Anlægget bliver det største af sin slags i Danmark og består af et topmoderne højteknologisk sorteringsanlæg, der skiller plastaffaldet i monofraktioner egnet til salg til alle typer genbrugsanlæg, herunder mekanisk og kemisk genanvendelse. Anlægget vil have en sorteringskapacitet på 160.000 tons plast om året.

Hvorfor er dette projekt vigtigt for Danmark og Europa?

ReSource vil være en afgørende faktor for plastaffaldsmarkedet i Danmark, og sorteringsanlægget forventes at bidrage betydeligt til EU og Danmarks mål for genanvendelse.

Hvorfor blev Esbjerg valgt som lokation?

ReSources placering gør det let tilgængeligt for levering af usorteret affald, uanset om det er via vej, jernbane eller hav. ReSource er placeret i Esbjerg, kun 5 km fra den nærmeste togstation, 8 km fra havnen og 500 m fra motorvejen.

Hvornår vil byggeriet starte/slutte?

Byggeriet blev påbegyndt i september 2022. Anlægget forventes at være klar til idriftsættelse ved udgangen af 2023.

Hvor kommer det sorterede plast fra?

Det forventes, at forsyning af plastaffald primært vil komme fra husholdningsaffald, industriplast og andre plastaffaldsfraktioner (hospitaler, skoler og restauranter). Udover kommunalt plast blev private virksomheder i Danmark ansvarlige for bortskaffelse af deres eget affald i 2022. Mere end 50% af plastaffaldet vil komme fra Danmark. ReSources placering vil muliggøre behandling af yderligere mængder plast fra nabo-lande, hvis det er nødvendigt, for at sikre, at anlægget kører ved fuld kapacitet.

Hvordan bruges det sorterede plast?

ReSource vil sortere det usorterede plastaffald i monofraktioner egnet til salg til alle typer genbrugsanlæg, herunder mekanisk og kemisk genanvendelse. Det sorterede plast vil blive omdannet fra affaldsplast til værdifulde og meget efterspurgte produkter, der erstatter brugen af fossilbaserede råmaterialer.

Hvad er de økonomiske fordele?

ReSource vil bidrage til cirkulær økonomi og skabe værdi ud af affald, der ellers ville blive forbrændt, ved at opgradere affald til værdifulde ressourcer. Sorteringsanlægget vil blive drevet og vedligeholdt af cirka 50 fuldtidsansatte medarbejdere.

Kan man kvantificere den forventede CO2-reduktion?

Da over 80% af det danske plastaffald i øjeblikket sendes til forbrænding eller eksport, vil anlægget bidrage betydeligt til at reducere CO2-emissioner. Med denne investering vil ReSource bidrage til at forhindre udledningen af 520.000 tCO2e mellem 2024 og 2028.

Er ReSource i overensstemmelse med EU-regulering og taksonomi? Projektet er 100% i overensstemmelse med EU's taksonomi.

Projektet er 100% i overensstemmelse med EU’s taksonomi.

Aktiviteten kvalificerer sig til klimaformål i taksonomien:

  • Aktivitetssektor: affaldshåndtering og oprydning
  • Taksonomiaktivitet: Materielt opsving fra ikke-farligt affald