Om resource

ReSource – en game changer for at gøre plastaffald værdifuldt.

I maj 2022 indgik Eurazeo og Quantafuel partnerskab om at etablere Danmarks største anlæg til sortering af plastaffald, ReSource Denmark. Anlægget vil bestå af et topmoderne højteknologisk sorteringanlæg, der deler plastaffaldet i monofraktioner, som er egnet til salg til alle typer af genanvendelsesanlæg, herunder mekanisk og kemisk genanvendelse. ReSource vil have kapacitet til at modtage og behandle omkring 160.000 tons plastaffald hvert år.

Byggeriet er on track

Byggeriet af ReSource Denmark er godt i gang. Anlægget forventes idriftsat ved udgangen af 2023.

Spiller en vigtig rolle i opfyldelsen af Danmarks genanvendelsesmål

Sorteringsanlægget vil være af afgørende betydning for Danmarks mål for genanvendelse af plast. I øjeblikket bliver cirka 85% af Danmarks plastaffald enten forbrændt eller eksporteret. Den danske regering har sat sig som mål at genanvende 80% af plastaffaldet inden 2030.

Ved begyndelsen af 2024 vil ReSource være i drift, hvilket gør plastaffald til en værdifuld ressource og bidrager til en mere cirkulær og bæredygtig fremtid. Vores virksomhed har potentiale til at reducere drivhusgasemissioner med 520.000 ton mellem 2024 og 2028.

En førsteklasses beliggenhed for et affaldshåndteringsanlæg

Projektets beliggenhed gør det let tilgængeligt for levering af usorteret affald, uanset om det sker ad vej, jernbane eller hav. ReSource er placeret i Esbjerg, kun 5 km fra den nærmeste togstation, 8 km fra havnen og 500 m fra motorvejen.

En game changer for plastaffaldsmarkedet i Danmark

Fra 2022 er private virksomheder i Danmark ansvarlige for bortskaffelse af deres eget affald, og fra 2024 indføres det danske EPR-ordning for plastemballage.

Sorteringsanlægget forventes at være fuldt operationelt i begyndelsen af 2024 og udgøre et væsentligt bidrag, så Danmark kan opfylde sine ambitiøse genanvendelsesmål.

Projektets ramme

Quantafuel og Eurazeo har forpligtet sig til udvikling og drift af et joint venture med 50/50 for plastaffaldssorteringsanlægget i Esbjerg.

Partnerskabet består af Eurazeo gennem Eurazeo Transition Infrastructure Fund og Quantafuel ASA.

Terje Eiken

CEO, Quantafuel AS

Vi gør gode fremskridt med ReSource Denmark. Anlægget vil være en nøglebidragyder til at opfylde de høje genanvendelsesambitioner i Danmark, og vi er glade for at kunne gøre dette på en bæredygtig måde med stærk opbakning fra lokalsamfundet og Esbjerg Kommune. Når anlægget er operationelt ved udgangen af 2023, vil det beskæftige næsten 50 fuldtidsansatte og have kapacitet til at sortere op til 160.000 tons blandet plastaffald årligt i genanvendelige fraktioner. Vi befinder os nu i en førerposition for at blive markedsleder i en meget attraktiv del af værdikæden.

Om Quantafuel

Quantafuel er en markedsførende teknologibaseret genanvendelsessvirksomhed, der opkvalificerer affaldsplast til syntetiske olieprodukter med lavt kulstofindhold og erstatter ny plast fra fossil olie.

Quantafuel etablerer, driver og ejer dedikerede plastic-to-liquid (PtL) anlæg, anlæg som omdanner plast til olier, og har planer om at etablere adskillige anlæg i Europa og andre steder.

EU’s grønne aftale, der kræver 50% genanvendelse inden 2025, er en vigtig løftestang for plastgenanvendelse.

For Quantafuel betyder dette flere forretningsmuligheder og fortsat teknologisk udvikling.

Quantafuel er 100% forpligtet til at bidrage til at løse det globale affaldsproblem, og virksomhedens medarbejdere er stolte af at være en del af en virksomhed, der handler nu.

MARTIN SICHELKOW

Eurazeo Infrastructure Team

Vi er begejstrede for at indgå partnerskab med en ligesindet, visionær og topprofessionel virksomhed som Quantafuel, der er opbygget omkring ESG & bæredygtighedsprincipper, der fuldt ud er i overensstemmelse med vores Article-9 Eurazeo Transition Infrastructure Fund. Ved at levere en lokal løsning til sortering af plastik til kommuner og industrielle virksomheder vil vi muliggøre forbedret sporbarhed af alt modtaget og behandle affald. For nutidige og kommende generationer er det afgørende, at industri og kapital går sammen for at reducere den kulstofaftryk af plastaffald og bidrage til en cirkulær økonomi. Dette projekt er indgrebet af denne etik. Vi er stolte af at være en del af det og håber, at det er begyndelsen på et længere og bredere samarbejde med Quantafuel.

Om Eurazeo

Eurazeo er en førende global investeringsvirksomhed med en divers portefølje på 32 milliarder euro i forvaltede aktiver, herunder næsten 23,2 milliarder euro fra tredjepartesvirksomheder investeret i 530 virksomheder.

Med betydelig ekspertise inden for privatkapital, risikokapital, privat gæld samt ejendoms- og infrastrukturaktiver følger Eurazeo virksomheder i alle størrelser og støtter deres udvikling gennem engagement fra næsten 360 fagfolk. Dette sker ved at tilbyde dyb sektor-ekspertise, adgang til globale markeder og en ansvarlig samt stabil base for transformationsorienteret vækst. Virksomhedens solide institutionelle og familieaktionærgrundlag, robuste finansielle struktur uden strukturel gæld og fleksible investeringshorisont muliggør, at Eurazeo kan støtte sine virksomheder på lang sigt.

Eurazeo Transition Infrastructure Fund forvaltes af Eurazeo Infrastructure Partners.

Vores team

ReSource Team:

TERJE U. EIKEN

Bestyrelsesformand

 • Terje tiltrådte hos Quantafuel i september 2020
 • Med sine tidligere stillinger som administrerende direktør for TechnipFMC Island Offshore Subsea og vicepræsident for Subsea Projects, har Terje omfattende erfaring med at håndtere komplekse, internationale EPC(I)-projektporteføljer, produktudvikling og 24/7 drift
 • Han har en kandidatgrad i kybernetik fra NTNU (Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet).

Martin Sichelkow

Bestyrelsesmedlem

 • Martin arbejder som administrerende direktør hos Eurazeo Infrastructure
 • Martin er dansk statsborger og har mere end 15 års erfaring med aktieinvesteringer inden for infrastruktur, primært inden for energi, vedvarende energi og transportsektorer
 • Han har en kandidatgrad i international handel og erhverv fra Copenhagen Business School og en MBA fra Indiana University

Kirstine Damkjaer

Bestyrelsesmedlem

 • Kirstine arbejder som formand, ikke-udøvende direktør og rådgiver for flere virksomheder
 • Hun har været administrerende direktør for EKF, den danske Eksportkreditfond, og chef for aktier samt Chief Investment Officer hos Den Internationale Finansieringsinstitution i adskillige år
 • En erfaren fagperson med erfaring inden for ledelse og dyb ekspertise inden for finans, investeringer og formueforvaltning
  Hun er Chartered Financial Analyst med en kandidatgrad fra Aarhus Universitet, Danmark.

Thomas Steenbuch Tharaldsen

Bestyrelsesmedlem

 • Thomas er Senior Vice President for Strategi og Bæredygtighed hos Quantafuel
 • Han har omfattende erfaring inden for biobrændstofmarkederne og har introduceret andengeneration syntetiske alternative brændstoffer og biobrændstoffer i Norge til vejtransport og industriopvarmning
 • Thomas har en universitetsgrad i ledelse og strategi fra Norges Handelshøjskole

Synnøve Bjørke

Bestyrelsesmedlem

 • Synnøve er administrerende direktør for ROAF IKS
 • Med 26 års ledelseserfaring på tværs af forskellige brancher og 17 års erfaring som leder inden for forbrugerelektronik og affaldshåndtering, tjener hun i øjeblikket i bestyrelserne for førende organisationer inden for affaldssektoren
 • Hun har en kandidatgrad i Hotel science fra New York University

LARS H. KRISTENSEN

Fabriksdirektør

 • Lars er ReSource Denmarks første medarbejder og blev ansat i april 2023 som fabriksdirektør
 • Han kommer fra Fortum Waste Solutions A/S og bringer med sig mange års branche erfaring inden for fleksibel emballage og affaldsbehandling
 • Lars, som er dansk statsborger, besidder stærke ledelsesfærdigheder og har en ingeniør baggrund

Amie Stringer

Bestyrelsesmedlem

 • Amie arbejder som indkøbs- og salgsdirektør hos Viridor Polymer Recycling Ltd
 • Med en omfattende baggrund inden for salgsledelse inden for forskellige brancher demonstrerer hun dygtighed i at styre hurtig vækst og styrke markedspositionen
 • Hun har en universitetsgrad i erhvervsøkonomi fra King’s College i London.